Kaina:
17,10

 

 


Barkodas: ZVNPK18713  
Kiekis:

25 kg

 


Kompleksinės trąšos vejai Yara MILA NPK (25KG)

Sudėtis ir tirpumas:

Azotas bendras (N) - 17%;
Amoniakinis azotas (N-NH4) - 14%;
Amidinis azotas (N-NH2) - 3%;
Fosforas bendras (P2O5) - 6%;
Tirpus vandenyje (P2O5) - 5%;
Įsisavinimas (P2O5) - 6%;
Kalis (K2O) - 11% (tirpus vandenyje);
Siera (S) - 14% (tirpi vandenyje);
Magnis (Mg) - 1,2% (tirpus vandenyje);
Boras (B) - 0,02% (tirpus vandenyje).

Tręšimo normos ir būdas:

Trąšas išberiant prieš sėją įterpti į dirvą.

Prieš sėją: 3-4kg/100m²;

Pavasarį, prasidėjus vegetacijai: 2,5-3kg/100m²;

Vegetacijos metu (2-3 kartai): 1,5-2kg/100m²;

Sportinėms arba intensyvaus naudojimo vejoms normas rekomenduojama padidinti 20%.

Svarbu:

S2 - saugoti nuo vaikų!

S13 - laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

S26 - patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

S37/39 - mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

S46 - prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.