Rudeninės kompleksinės trąšos 10kg

 

Kompleksinės trąšos, skirtos daržo, sodo žemei bei daugiamečiams augalams tręšti rudenį ar ankstyvą pavasarį. Trąšos skatina augalų įsišaknijimą, didina atsparumą žiemojimo metu, atstato pagrindinių maisto medžiagų balansą dirvoje po derliaus nuėmimo, kurių reikia naujam, gausiam, kokybiškam derliui užauginti. Taip pat tinka tręšti vejas, vaismedžius, vaiskrūmius bei kitus augančius daugiamečius augalus.

 

NAUDOJIMAS IR NORMOS:
trąšas išbarstykite tolygiai visame plote arba aplink augalus. Rekomenduojame įterpti į dirvą bei palaistyti vandeniu. Normos: daržovėms - 30-50g/m2; vaiskrūmiams, vaismedžiams, dekoratyviniams augalams - 50-90g/m2; vejoms - 25-30g/m2; braškėms - 30-50g/m2

PAVOJINGUMAS:
smarkiai pažeidžia akis.

SAUGUMAS:
laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

SUDĖTIS:
suminis azotas (N) - 5%, fosforo pentoksidas (P2O5) - 10% (tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje - 5%, tarp jo tirpus vandenyje - 2,5%), kalio oksidas (K2O) - 25% (tirpus vandenyje), sieros trioksidas (SO3) - min. 12% (tirpus vandenyje min.10%).

4771467315506

PANAŠIOS PREKĖS