Aukštos kokybės, bechlorės, vienoje granulėje esančios trąšos su mikroelementais skatina braškių augimą, žydėjimą, šaknų sistemos formavimą, gausina derlių ir gerina skonio savybes.

NAUDOJIMAS: trąšas reikia išbarstyti tolygiai visame plote arba aplink augalus. Rekomenduojama įterpti į dirvą bei palaistyti vandeniu.
NORMOS: braškes sodinant rudenį - 40g/m2, tręšiant pavasarį - 30g/m2, po derliaus nuėmimo - 30g/m2.
SUDĖTIS: azotas suminis (N) - 11%, nitratinis azotas (NO3-N) - 4,4%, amonio azotas (NH4-N) - 6,6%, fosforas (P2O5) tirpus neutraliame amonio citrate (P2O5/P) - 10,5%/4,6%, tirpus vandenyje (P2 O5/P) - 8,0%/3,5%, kalis tirpus vandenyje (K2O/K) 21%/17,5%, magnis suminis (MgO/Mg) 2,6%/1,6%, siera (SO3/S) - 25%/10. Boras (B) - 0,05%, varis (Cu) - 0,03%, geležis (Fe) - 0,08%, manganas (Mn) - 0,25%, molibdenas (Mo) - 0,002%, cinkas (Zn) 0,04%.
PAVOJINGUMAS: kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
SAUGUMAS: laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo kaitinimo šaltinių. Patekus į akis: nedelsiant prapaluti vandeniu irkreiptis į gydytoją. Prarijus: nedelsinat kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Patekus ant veido: nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti nuo vaikų. Rekomenduojame mūvėti tinkamas pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Baigus darbą, nusiplauti rankas su muilu. Nepilti į kanalizaciją ir vandens telkinius.
LAIKYMAS: laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

4771467315209

PANAŠIOS PREKĖS