Barkodas: 4771315388874  
Kiekis:

30 ml

 


Betanal 30ml

HERBICIDAS
Veiklioji medžiaga - fenmedifamas 160g/l;
Produkto forma - suspoemulsija;

Kontaktinis, karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti ankstyvame augimo tarpsnyje braškėse.
Skirtas individualiam naudojimui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

BETANAL 160 SE - kontaktinio poveikio herbicidas. Kiekvieno purškimo metu sunaikinamos naujai sudygusios piktžolės. Herbicido efektyvumas nepriklauso nuo dirvos tipo ar drėgmės, bet priklauso nuo temperatūros ir šviesos intensyvumo. Nupurškus piktžoles BETANAL 160 SE jos gelsta, atsiranda chlorozinės dėmės ant lapų, piktžolės nustoja augti, o vėliau visiškai sunyksta.
 
VEIKIMO SPEKTRAS

Produktas gerai (daugiau nei 90 proc.) naikina šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), daržinė žliūgė (Stellaria media), galinsogos (Galinsoga spp.), paprastasis kežys (Spergula arvensis), baltoji balanda (Chenopodium album), raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum).

Produktas vidutiniškai (70-90 proc.) naikina šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), trumpamakščiai rūgčiai (Polygonum lapathifolium), dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), kibieji lipikai (Galium aparine), našlaitės (Viola spp.), bevainikė ramunė (Chamomilla suaveolens), veronikos (Veronica spp.).

 

NAUDOJIMO NORMOS

Didžiausia rekomenduojama norma viso sezono metu yra 60 ml/arui. Visą šitą normą reikia išpurkšti per 2 arba per 3 kartus. Tokiu būdu labai gerai sunaikinamos naujai išdygusios piktžolės. Purkšti, kai piktžoles yra skilčialapių tarpsnyje.

Naudojimas braškėse.

Derančiame braškyne herbicidą reikia purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo, po tarpueilių purenimo, ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo, po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių.

Rekomenduojama purkšti 3 kartus po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje.

Paprastai purškiama kas 5-14 d., priklausomai nuo piktžolių sudygimo greičio.

Purkšti ne daugiau nei 3 kartus.

Naujai įveistame braškyne BETANAL 160 SE išpurkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo, naudojant 30 ml/arui. Purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant 30 ml/arui, priklausomai nuo oro sąlygų, 5-14 dienų po ankstesnio purškimo.

Purkšti ne daugiau nei 2 kartus.

Vandens norma - 1,5-3,0 l/arui.

Lietus praėjus 3 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Naudojant BETANAL 160 SE pagal rekomendacijas ir registruotomis normomis, produkto likučių produkcijoje nelieka.

 

 

Atsargiai! H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

4771315388874
2017-05-26

PANAŠIOS PREKĖS