Naudojimo instrukcijos

Detia birūs milteliai skruzdėlėms naikinti. Skirtas naudoti patalpų viduje, aplink pastatus, terasose, balkonuose ir kt.

 

VEIKIMAS

Nuodų veiklioji medžiaga – permetrinas paveikia skruzdžių nervų sistemą ir jos žūsta. Produktas labai traukia skruzdėles dėl didelio cukraus kiekio. Produktas taip pat veiksmingai veikia kitus vabzdžius, pvz., cukrinius žvyninukus, vėdarėlius.

 

NAUDOJIMAS

  • Preparatas naudojamas miltelių pavidale arba ištirpinus vandenyje:
  • Barstymas: insekticido miltelius (10 g/m) plonu sluoksniu paskleisti skruzdėlių susikaupimo vietose, lizduose,  ar ant jų judėjimo takų.
  • Laistymas: insekticido miltelius ištirpinti vandenyje (10 g preparato ištirpinti 1 l vandens ir gerai išmaišyti), laistyti skruzdėlių susikaupimo vietose ar ant jų judėjimo takų.

Sąnaudos: 1 mpaviršiaus apdoroti reikia 10 l pagaminto tirpalo.

Talpa: 250 g

EUH208 Sudėtyje yra permetrinas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Dėmesio! Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą!

 

Atsargiai! H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

4001003030434

PANAŠIOS PREKĖS