ATAKA BLUE INSEKTICIDAS NUO SKRUZDŽIŲ, 100 G

Ypatingai veiksmingas preparatas skirtas naikinti skruzdes ir kitus ropojančius vabzdžius.

NAUDOJIMAS:

Labai paprasta naudoti.

Ataka blue granules (apie 10 g) užberti skruzdėlių susitelkimo vietose ar ant judėjimo takų. Šį produktą galima naudoti patalpose (namuose, biuruose, sandėliuose), aplink pastatus (pamatus) ir atvirose erdvėse: terasose, balkonuose, įvažiavimuose, ant grindinių, automobilių stovėjimo vietose ir garažuose.

Dėmesio! Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą!

Atsargiai! H373 Gali pakenkti organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Atsargiai! H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

4771315390983
2020-07-21

SUSIJUSIOS PREKĖS

PANAŠIOS PREKĖS