Naudojimo instrukcijosParuošti naudoti WACIP DUST milteliai skirti ropojantiems vabzdžiams (tarakonams, skruzdėms ir kt.) bei vapsvoms naikinti gyvenamosios, viešosios ir ūkinės paskirties patalpose ar išorėje prie pastatų.
Produktą taip pat galima naudoti žemės ūkio paskirties pastatuose, tvartuose, mėšlo surinkimo vietose ir naminių gyvūnų prieglaudose.

  • Veikia 4 savaites.
  • Pakuotės užtenka 60 m² apruošti

Toksiška katėms! Negali būti skirtas augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

NAUDOJIMAS
Produktas naudojamas barstant.
Prieš naudojimą iš patalpos išnešti maisto produktus, geriamąjį vandenį ir pašarus, kad būtų išvengta galimo užteršimo.
WACIP DUST miltelius paskleisti vabzdžių sutelkimo vietose ar ant judėjimo takų.

Naudojimo normos:
8 g produkto/ 1 m²

  • Produktas skirtas nedideliems plotams, pavyzdžiui, plyšiams, įtrūkimams, grindjuostėms, kur yra vabzdžių susitelkimo vietos ar judėjimo takai, apruošti patalpose ir aplink pastatus.
  • Produktas tinkamas naudoti už baldų ir buitinių elektrinių prietaisų, dirbtuvėse, techninėse patalpose, transformatorinėse, elektros kabinose bei kitai elektros įrangai apruošti.
  • Liekamasis poveikis trunka iki 4 savaičių.

Talpa: 500 g

Dėmesio! Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą!

Atsargiai! H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

4771315391416

PANAŠIOS PREKĖS