Aukštos kokybės, bechlorės, vienoje granulėje esančios trąšos skatina braškių augimą, žydėjimą, šaknų sistemos formavimą, gausina derlių ir gerina skonio savybes.

NAUDOJIMAS: trąšas reikia išbarstyti tolygiai visame plote arba aplink augalus. Rekomenduojama įterpti į dirvą bei palaistyti vandeniu.
NORMOS: braškes sodinant rudenį - 40g/m2, tręšiant pavasarį - 30g/m2, po derliaus nuėmimo - 30g/m2.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) - 11% (nitratinis azotas (NO3-N) - 4,4%, amoniakinis azotas (NH4-N) - 6,6%), fosforo pentoksidas (P2O5) - 11% (tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje - 10,5%, tirpus vandenyje - 8%), kalio oksidas tirpus vandenyje (K2O) - 21%, magnio oksidas (MgO) - 2,6% (tirpus vandenyje - 1,8%), siera tirpi vandenyje (S) - 10%. Turi mikroelementų: boro (B) - 0,05%, vario (Cu) - 0,03%, geležies (Fe) - 0,08%, mangano (Mn) - 0,25%, molibdeno (Mo) - 0,002%, cinko (Zn) - 0,04%.
PAVOJINGUMAS: kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
SAUGUMAS: laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo kaitinimo šaltinių. Patekus į akis: nedelsiant prapaluti vandeniu irkreiptis į gydytoją. Prarijus: nedelsinat kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Patekus ant veido: nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti nuo vaikų. Rekomenduojame mūvėti tinkamas pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Baigus darbą, nusiplauti rankas su muilu. Nepilti į kanalizaciją ir vandens telkinius.
LAIKYMAS: laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

4771467315261

SUSIJUSIOS PREKĖS

PANAŠIOS PREKĖS