SAVYBĖS

Gaudami pakankamai vario, augalai sustiprėja, tampa atsparesni nepalankioms augimo sąlygoms. Jei vario trūksta, augalų ūgliai deformuojasi, o nauji — beveik neauga, augalai skursta, prastai dera, meta lapus.

NAUDOJIMAS

Šiomis trąšomis tręšiama, kai vario nepakanka dirvoje bei vaismedžiuose, uoginiuose augaluose ir daržovėse (ypač pomidoruose ir agurkuose). Tręšiama purškiant ir laistant.

Mikroelementiniam daržovių tręšimui variu šiltnamiuose ir lauke.
Purkšti vaismedžiams, vaiskrūmiams ir uogakrūmiams prieš išsprogstant pumpurams ir/arba vėlyvą rudenį po derliaus nuėmimo.


SAUGUMAS

Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu su muilu. Turinį ir talpyklą šalinti pagal vietinius reikalavimus.

TINKAMAI SANDĖLIUOJANT GALIOJIMO LAIKAS NERIBOTAS

 

4771601491776
2019-04-08

PANAŠIOS PREKĖS