Barkodas: 4771467281252  
Kiekis: 2 kg
 

 

Karbamidas 2 kg

NORMOS: bulvių tręšimas prieš sodinimą - 200g/m2, augant ūgliams prieš purenimą arba kaupimą - 50-70g/m2; braškių tręšimas anksti pavasarį - 100g/m2 ir surinkus derlių - 50g/m2; daržovių tręšimas - 200g/m2, augimo metu - 70g/m2; vaismedžiai, vaiskrūmiai: purškiami tirpalu pavasarį iki pumpurų brinkimo arba rudenį, nukritus lapams 700g/10-čiai litrų vandens; vejoms tręšti - vegetacijos pradžioje 1,5kg/a.

SUDĖTIS: karbamidas (karbamidinio azoto (N-NH2) kiekis ne mažesnis kaip 46,2%).

ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo.

SANDĖLIAVIMAS: laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios vietos gali sukietėti ir prarasti kokybę.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   4771467281252
2018-04-06

PANAŠIOS PREKĖS