Barkodas:    4771467281108     
Kiekis:    100 g     

Vario mikroelementinės trąšos

TRĄŠŲ PANAUDOJIMAS: vaismedžių šaknų mirkymui prieš sodinimą, genėjimo įrankiams, medinėms šiltnamių konstrukcijoms, kuolams dezinfekuoti - 1% (100g/10l vandens). Tręšimui per lapus - 0,05% (10g/20l vandens). Medienai nuo grybelio apsaugoti - 3% (100g/3-3,5l vandens). Rekomenduojama įdėti 50-100g/10-čiai litrų tirpalo medeliams baltinti.

SUDĖTIS: CuSO4 × 5H2O

PAVOJINGUMAS: gali sukelti vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Kenksminga prarijus. Smarkiai pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

ATSARGUMAS: prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektųį aplinką. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingą medžiagą. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

4771467281108
2018-04-06

PANAŠIOS PREKĖS