Barkodas:

4770767316664

Kiekis:

20 kg.

Kompleksinės benitratės trąšos vejai, 20 kg.

 Naudojant šias trąšas, dėl kiekvienoje granulėje esančių maisto medžiagų, elementai pasiskirsto tolygiai po visą veją ir ji įgauna vienodą kiekį naudingųjų medžiagų. Daug azoto turinti formulė sukurta taip, kad patankintų ir sustiprintų vejos augimą, net dažnai mindomose vietose, o spalva būtų tolygiai sodri. Be to, trąšų sudėtyje yra mikroelementų, kurie praturtina dirvožemį, sudarydami ilgalaikį trąšų poveikį beiužtikrindami, kad veja įsisavins naudingąsias medžiagas.

 

SUDĖTIS IR TIRPUMAS:

AZOTAS BENDRAS (N)

17%

AMONIAKINIS AZOTAS ( N-NH3) 14%
AMIDINIS AZOTAS ( N-NH2) 

3%

FOSFORAS BENDRAS (P2O5)                           

6%

TIRPUS VANDENYJE (P2O5)                             

5%

ĮSISAVINAMAS (P2O5)                                       

6%

KALIS ( K2O) ( tirpus vandenyje)                        

11%

MAGNIS (MgO) (tirpus vandenyje)                     

2,0%

SIERA (S) (tirpi vandenyje)                                  

14%

BORAS (B)                                                            

0,02%

TRĘŠIMO NORMOS IR BŪDAS:

Trąšas tolygiai paskleisti ant žolynų. Sausuoju periodu palaistyti.

 

Pastaba: pagrindinis tręšimas tai tręšimas prieš įrengiant veją arba pavasarį prieš žolės atžėlimą. Papildomas tręšimas – po žolės nupjovimo.

 

Paskirtis

Trąšų norma 100m2 (1 arui)

Pagrindinis tręšimas

Papildomas tręšimas

Vejoms, gazonams

6-7 kg

2-3 kg

Pievoms, parkams

5-6 kg

2-3 kg

Stadionams, sporto aikštelėms

6-8 kg

5-6 kg

 

KITA INFORMACIJA

 

SVARBU:P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

 

Galiojimo laikas: laikant trąšas sausai, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių, naudojimo laikas neribojamas.

 

EB TRĄŠOS

Trąšos tipas – NPK trąšos B.1.1

4770767316664
2013-09-26

PANAŠIOS PREKĖS