1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo — Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir UAB "Seeds Online" (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė").

Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

 

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Patvirtinti Užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo- pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma (laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktuose) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;

3.2.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

3.2.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

3.3. Jeigu PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

 

4. PIRKĖJAS įsipareigoja

4.1. PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.

4.2. PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ - parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

4.3. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl siuntos peradresavimo atsiradusias papildomas išlaidas (jeigu tokių atsiranda).

4.5. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.6. PIRKĖJAS įsipareigoja laikytis Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5. PARDAVĖJO teisės

5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.

5.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI.

5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus "mokėti pavedimu" ar naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

 

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja

6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Išsiųsti PIRKĖJO užsakytas prekes PIRKĖJO pasirinktu prekių pristatymo būdu, nurodytu adresu Lietuvoje per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto patvirtinimo, jei PIRKĖJAS moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Jei PIRKĖJAS pasirenka apmokėjimo būdą "mokėti grynais", prekės išsiunčiamos per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Taip prekės gali būti pristatomos atskiru PIRKĖJO ir PARDAVĖJO susitarimu.

6.3. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. PARDAVĖJAS įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumą ir tvarkyti PIRKĖJO asmens duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

7.1. Paspausdamas užsakymo formos mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ PIRKĖJAS patvirtina, kad jis ir/arba jo atstovai sutinka pateikti PARDAVĖJUI šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad PIRKĖJO ir/ar jo atstovų pateiktus asmens duomenis PARDAVĖJAS tvarkytų internetinės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.2. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, PIRKĖJAS patvirtina, kad jis ir/arba jo atstovai sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti PARDAVĖJUI ir/arba trečiajam asmeniui, PARDAVĖJO nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmens tapatybės dokumentų: asmens tapatybės kortelę, pasą arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti PIRKĖJĄ ir/arba jo atstovus internetinės prekybos tikslais. PIRKĖJAS taip pat patvirtina, kad jis ir/arba jo atstovai sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje PARDAVĖJAS ir/arba trečiasis  asmuo, PARDAVĖJO nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų PIRKĖJO ir/arba jo atstovo pateikto asmens tapatybės dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų internetinės prekybos tikslais.

7.3. Užsiprenumeruodamas naujienlaiškį ir paspaudamas mygtuką "Užsisakyti" PIRKĖJAS patvirtina, kad jis ir/arba jo atstovai sutinka, kad PARDAVĖJUI pateiktus PIRKĖJO ir/arba jo atstovų asmens duomenis PARDAVĖJAS tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.4. PARDAVĖJAS Taisyklių 7.1., 7.2. ir 7.3. punktuose nurodytais tikslais tvarko tokius PIRKĖJO duomenis: vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas, prekės ir/arba paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos numeris), PIRKĖJO ir/arba jo atstovų pirkimų istorija. 

7.5. PIRKĖJO duomenys, išvardinti Taisyklių 7.4. punkte yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais: apdoroti PIRKĖJO pateiktus užsakymus, išrašyti prekių pirkimo-pardavimo dokumentus, išspręsti klausimus ar neiškumus susijusius su prekių pristatymu, siųsti naujienlaiškius ir/arba kitais tiesioginės rinkodaros tikslais (specialūs pasiūlymai, akcijos, nuolaidos). 

7.6. Elektroninėje parduotuvėje gali būti naudojami ir į PIRKĖJO kompiuterio naršyklės atmintį įrašomi slapukai (angl. cookies). Slapukų pagalba įrašyta informacija gali būti naudojama PIRKĖJO identifikacijai, informacijos apie įsigytas ir/arba į pirkinių krepšelį įdėtas prekes išsaugojimui, statistikos apie elektroninės parduotuvės lankomumą rinkimui. PIRKĖJAS turi galimybę peržiūrėti visus įrašytus slapukus (ang. cookies) naudodamasis savo interneto naršyklės nustatymais ir juos pašalinti. PARDAVĖJAS įspėja, kad slapukų (angl. cookies) blokavimas arba pašalinimas gali apsunkinti naudojimąsi elektronine parduotuve ir/arba jos funkcijomis.

7.7. PARDAVĖJAS techninių ir organizacinių priemonių visumos pagalba užtikrina PIRKĖJO asmens duomenų apsaugą nuo bet kokių neteisėtų ir nelegalių veiksmų. PIRKĖJO asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintas asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga bei tvarkymu.

7.8. PIRKĖJO asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai arba iki tol, kol tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO gali kilti pagrįstų reikalavimų dėl sutartinių santykių.

7.9. PARDAVĖJAS turi tiesę koreguoti, papildyti ar nakinti PIRKĖJO asmens duomenis tik gavęs PIRKĖJO prašymą.

7.10. PIRKĖJAS turi teisę pareikalauti informacijos apie jo tvarkomus asmens duomenis bei tai, kokiu būdu jie buvo surinkti. PIRKĖJAS turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys butų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar bet kuriuo metu atšaukti jau anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. PIRKĖJAS, po visiško prekių bei paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo, turi teisę kreiptis į PARDAVĖJĄ ir pareikalauti, kad jo asmens duomenys būtų sunaikinti bei daugiau nebetvarkomi. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų saugojimu bei tvarkymu, PIRKĖJAS privalo išsiųsti PARDAVĖJUI jo buveinės adresu (Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaunas) arba elektroniniu paštu seklos@nojus.lt  

 

8. Informacijos siuntimas

8.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.