Barkodas: 4771467315186  
Kiekis: 1 kg
 

Magnio sulfatas 1kg

NORMOS: agurkams 40-60g/10m2, pomidorams 90-120g/10m2, paprikoms 40-60g/10m2, salotoms, ridikėliams 15-30g/10m2, spygliuočiams ir dekoratyviniams augalams - 200g/10 litrų vandens.

SUDĖTIS: magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje - 16%, sieros trioksidas (SO3), tirpus vandenyje - 32%.

ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.
Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.
 4771467315186
2018-04-06

PANAŠIOS PREKĖS