Tręšiant šiomis trąšomis dėl specialios formulės Jūs sulauksite gausesnio uogų ir vaisių derliaus. Be to, šios trąšos yra Be chlorO, dėl to su jomis užaugintos uogos ir vaisiai nekenkia žmogaus sveikatai! O augalų biologiniai procesai vystosi sparčiau bei didinamas jų produktyvumas. Taip pat, šios trąšos praturtintos Mikroelementais, kurie užtikrina naudingųjų medžiagų įsisavinimą augaluose bei praturtina dirvožemį, sudarydami ilgalaikį trąšų poveikį.

KITA INFORMACIJA

SVARBU:P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

 

Galiojimo laikas: neribotas, jei trąšos laikomos sausoje ir tamsioje vietoje.

 

SUDĖTIS IR TIRPUMAS:

 

AZOTAS BENDRAS (N)                                        13%

AMONIAKINIS AZOTAS (N-NH4)                      11,5%

KARBAMIDINIS AZOTAS (N-NH2)                   1,5%

FOSFORAS BENDRAS (P2O5)                            10%

TIRPUS VANDENYJE (P2O5)   8%

KALIS (K2O) (tirpus vandenyje)                         15%

MAGNIS (MgO) (tirpus vandenyje)                      2,5%

SIERA (S) (tirpi vandenyje)                                    16%

BORAS (B) (tirpus vandenyje)                               0,02%

EB TRĄŠOS

Trąšos tipas – NPK trąšos B.1.1

TRĘŠIMO NORMOS IR BŪDAS:

Trąšos beriamos pakrikai prieš sėją dirvos dirbimo metu arba išbarstomos aplink jau augančius augalus.

Paskirtis

Trąšų norma 100m2 (1 arui)

1 augalui

     

Vaiskrūmiams, dekoratyviniams augalams

2-4 kg

-

Vaismedžiams (mažiems)

-

80-100 g

Vaismedžiams (vidutiniams ir dideliems)

-

500-1000 g

 

 

 

 

 

 


 

 

4779039691263
2021-01-13

SUSIJUSIOS PREKĖS

PANAŠIOS PREKĖS