Barkodas:         4771467315476                          

Kiekis:                1 kg                    

 

Pražydinimui trąšos NPK 13-40-13 1kg

Kompleksinės, bechlorės trąšos, skirtos daigų ir gėlių tręšimui prieš žydėjimą, ypač tinka chrizantemų pražydinimui. Trąšos gausiai praturtintos fosforu, kuris skatiną geresnį šaknų, žiedų formavimąsi bei augimą. Tręšiant šiomis trąšomis gėlės greičiau suformuoja žiedinius pumpurus bei anksčiau pražysta.

iksliai subalansuota, puikiai vandenyje tirpstanti kompleksinė trąša, kurios sudėtyje yra visi augalams reikalingiausi makro ir mikro elementai.

NAUDOJIMAS IR NORMOS: vandenyje ištirpintomis trąšomis laistome daigyne auginamus augalus. Rekomenduoja pradėti tręšti daigus, po 2-3 savaičių daigams sudygus, augalai tręšiami laistant į savaitę 1-2 kartus. Tręšiant augalus per lapus rekomenduojame pradėti tręšimą tik pradėjus formuotis žiediniams pumpurams, o baigti tręšimą žydėjimo pradžioje. Tręšimas laistant: kambarinės, balkoninės ir lauko gėlės - 10-20g/10l vandens. Tręšimas per lapus: kambarinės gėlės - 20-30g/10l vandens, balkoninės gėlės - 30-40g/10l vandens, lauko gėlės - 40-50g/10l vandens, chrizantemos vazonuose - 50-60g/10l vandens.

Pastaba: tirpinti trąšas kietame vandenyje nerekomenduojama, kadangi gali susidaryti nuosėdos ir sumažėti trąšų efektyvumas. Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip 20Cº (rytą, vakare, debesuotą dieną). Tręšimą per lapus kartoti ne dažniau, kaip po 5-7 dienų.

SUDĖTIS: azotas bendras (N) - 13% (nitratinis (N-NO3) - 4.4%, amonio (N-NH4) - 8.6%), fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus vandenyje - 40%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 13%. Turi mikroelementų: boro (B), vario (Cu), geležies (Fe), mangano (Mn), molibdeno (Mo), cinko (Zn).

PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

4771467315476
2018-04-06

PANAŠIOS PREKĖS