BROS Milteliai nuo skruzdžių MAX 100g

Universali, greito poveikio priemonė skruzdėlėms naikinti.
Skirta naudojimui vidaus patalpose ir jų prieigose, taip pat terasose, lauko takeliuose, vasarnamiuose ir t.t.
Naudoti miltelių ar vandens tirpalo pavidalu.

Universalus preparato naudojimas:
Barstymas: 
insekticido miltelius (10 g) plonu sluoksniu paskleisti ant vabzdžių susitelkimo vietų ar judėjimo takų. Skruzdėlės nuneša preparatą į lizdą, ir išnaikinama visa skruzdėlių kolonija. 
Laistymas: 
100 g preparato ištirpinti 2,5 l vandens ir gerai išmaišyti, laistyti ant vabzdžių susitelkimo vietų (vienam skruzdėlynui reikia apie 0,5 l tirpalo). Naikina vabzdžius preparato panaudojimo vietoje.
Naudoti  ryte  arba  vakare.
Skruzdėlės žūsta praėjus 24 val. po panaudojimo. 

Jei  preparatą  iš  jo  panaudojimo  vietos  išpučia  vėjas  ar  išplauna  lietus, procedūrą pakartoti. 

Laikyti naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro. Po naudojimo rankas kruopščiai nusiplauti vandeniu su muilu. 

EUH208 Sudėtyje yra permetrinas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Talpa: 100 g

Dėmesio! Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą!

Atsargiai! H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

5904517267398

PANAŠIOS PREKĖS